Axel Tunsjø

Team Norway
Født: 2007
Klubb: Oslo Schakselskap
Mitt største sjakkminne: Da jeg begynte å slå faren min i blinde!