FMS
REGIONER

For å få en spiss til pyramiden, trengs det en stor og sterk base. De som skaper det, er alle de lidenskapelige sjelene ute i norsk sjakkliv som piloterer talendene i løpet av det første året. For å forbedre forholdene for iver, ønsker vi å opprette regionale sentre som får støtte fra forbundet.
Behovene ser annerledes ut i regionene, og derfor vil støtten bli individualisert i samråd med de regionale styrkene.

Tanken er også at de forskjellige sentrene skal ha regionale lag som kan spille mot hverandre både online og i klassiske lagkamper.

Under ser du de forskjellige regionene med linker til deres respektive sider, hvor du kan lese mer om aktivitetene deres.